10 клас. Українська мова
Лексикографія. Сучасні лексикографічні джерела

Лексикографія. Сучасні лексикографічні джерела

Лексикографія. Сучасні лексикографічні джерела

Основні типи сполучників

Основні типи сполучників

Основні типи сполучників

Мовна норма. Нормативне й ненормативне мовлення. Типи норм

Мовна норма. Нормативне й ненормативне мовлення. Типи норм

Мовна норма. Нормативне й ненормативне мовлення. Типи норм

Лексичне значення слова. Лексична помилка. Слово і контекст

Лексичне значення слова. Лексична помилка. Слово і контекст

Лексичне значення слова. Лексична помилка. Слово і контекст

Слова власне українські й запозичені

Слова власне українські й запозичені

Слова власне українські й запозичені

Лексичні та фразеологічні синоніми, антоніми. Синонімічне багатство мови

Лексичні та фразеологічні синоніми, антоніми. Синонімічне багатство мови

Лексичні та фразеологічні синоніми, антоніми. Синонімічне багатство мови

Пароніми. Запобігання помилкам у вживанні паронімів

Пароніми. Запобігання помилкам у вживанні паронімів

Пароніми. Запобігання помилкам у вживанні паронімів

Порушення лексичної норми. Кальки з інших мов. Уживання слів у невластивому значенні

Порушення лексичної норми. Кальки з інших мов. Уживання слів у невластивому значенні

Порушення лексичної норми. Кальки з інших мов. Уживання слів у невластивому значенні

Основні групи фразеологізмів

Основні групи фразеологізмів

Основні групи фразеологізмів

Багатозначність, синонімія й антонімія фразеологізмів

Багатозначність, синонімія й антонімія фразеологізмів

Багатозначність, синонімія й антонімія фразеологізмів

Утвердження лексичної норми в словниках української мови

Утвердження лексичної норми в словниках української мови

Утвердження лексичної норми в словниках української мови

Есе. Види есе, вимоги до його написання

Есе. Види есе, вимоги до його написання

Есе. Види есе, вимоги до його написання

Узагальнення і систематизація «Лексична норма»

Узагальнення і систематизація «Лексична норма»

Узагальнення і систематизація «Лексична норма»

Риторика як мистецтво. Роль риторики в сучасному світі

Риторика як мистецтво. Роль риторики в сучасному світі

Риторика як мистецтво. Роль риторики в сучасному світі

Мовленнєва ситуація. Елементи мовленнєвої ситуації

Мовленнєва ситуація. Елементи мовленнєвої ситуації

Мовленнєва ситуація. Елементи мовленнєвої ситуації

Особистість мовця. Риси гарного співрозмовника

Особистість мовця. Риси гарного співрозмовника

Особистість мовця. Риси гарного співрозмовника

Вимоги до оратора. Комунікативний стан мовця

Вимоги до оратора. Комунікативний стан мовця

Вимоги до оратора. Комунікативний стан мовця

Контакт з аудиторією. Види й цілі слухання

Контакт з аудиторією. Види й цілі слухання

Контакт з аудиторією. Види й цілі слухання

Моделювання аудиторії. Налагодження контакту з аудиторією

Моделювання аудиторії. Налагодження контакту з аудиторією

Моделювання аудиторії. Налагодження контакту з аудиторією

Підготовка тексту до виступу

Підготовка тексту до виступу

Підготовка тексту до виступу

Естетика тексту. Написання тексту для виступу

Естетика тексту. Написання тексту для виступу

Естетика тексту. Написання тексту для виступу

Ефективність мовлення. Мовленнєва подія. Мовленнєвий вчинок

Ефективність мовлення. Мовленнєва подія. Мовленнєвий вчинок

Ефективність мовлення. Мовленнєва подія. Мовленнєвий вчинок

Стратегія і тактика мовленнєвої поведінки

Стратегія і тактика мовленнєвої поведінки

Стратегія і тактика мовленнєвої поведінки

Орфоепічна помилка. Милозвучність

Орфоепічна помилка. Милозвучність

Орфоепічна помилка. Милозвучність

Основні правила вимови голосних звуків

Основні правила вимови голосних звуків

Основні правила вимови голосних звуків

Основні правила вимови приголосних звуків

Основні правила вимови приголосних звуків

Основні правила вимови приголосних звуків

Наголос. Основні правила наголошування слів

Наголос. Основні правила наголошування слів

Наголос. Основні правила наголошування слів

Варіантний, словорозрізнювальний, форморозрізнювальний і діалектний наголоси

Варіантний, словорозрізнювальний, форморозрізнювальний і діалектний наголоси

Варіантний, словорозрізнювальний, форморозрізнювальний і діалектний наголоси

Узагальнення і систематизація

Узагальнення і систематизація

Узагальнення і систематизація

Орфограма. Орфографічна помилка. Принципи української орфографії

Орфограма. Орфографічна помилка. Принципи української орфографії

Орфограма. Орфографічна помилка. Принципи української орфографії

Ненаголошені е, и в корені слова

Ненаголошені е, и в корені слова

Ненаголошені е, и в корені слова

Апостроф. Повторення вивченого в І семестрі

Апостроф. Повторення вивченого в І семестрі

Апостроф. Повторення вивченого в І семестрі

Позначення м’якості приголосних

Позначення м’якості приголосних

Позначення м’якості приголосних

Чергування звуків. Зміни приголосних у процесі словотворення

Чергування звуків. Зміни приголосних у процесі словотворення

Чергування звуків. Зміни приголосних у процесі словотворення

Спрощення приголосних

Спрощення приголосних

Спрощення приголосних

Подвоєні літери (внаслідок подовження)

Подвоєні літери (внаслідок подовження)

Подвоєні літери (внаслідок подовження)

Подвоєні літери (внаслідок збігу)

Подвоєні літери (внаслідок збігу)

Подвоєні літери (внаслідок збігу)

Правопис префіксів

Правопис префіксів

Правопис префіксів

Правопис суфіксів

Правопис суфіксів

Правопис суфіксів

Уживання великої літери

Уживання великої літери

Уживання великої літери

Велика літера й лапки у власних назвах

Велика літера й лапки у власних назвах

Велика літера й лапки у власних назвах

Правила перенесення слів із рядка в рядок

Правила перенесення слів із рядка в рядок

Правила перенесення слів із рядка в рядок

Графічні скорочення

Графічні скорочення

Графічні скорочення

Написання складних слів

Написання складних слів

Написання складних слів

Написання слів іншомовного походження

Написання слів іншомовного походження

Написання слів іншомовного походження

Складні випадки написання прізвищ

Складні випадки написання прізвищ

Складні випадки написання прізвищ

Складні випадки написання географічних назв

Складні випадки написання географічних назв

Складні випадки написання географічних назв

Розрізнення прислівників і співзвучних сполук

Розрізнення прислівників і співзвучних сполук

Розрізнення прислівників і співзвучних сполук

Написання не, ні з різними частинами мовами

Написання не, ні з різними частинами мовами

Написання не, ні з різними частинами мовами

Правила графічних скорочень

Правила графічних скорочень

Правила графічних скорочень

Морфологічна помилка. Іменник. Рід іменників

Морфологічна помилка. Іменник. Рід іменників

Морфологічна помилка. Іменник. Рід іменників

Складні випадки визначення роду іменників

Складні випадки визначення роду іменників

Складні випадки визначення роду іменників

Число іменників

Число іменників

Число іменників

Складні випадки відмінювання іменників (І відміна, орудний відмінок)

Складні випадки відмінювання іменників (І відміна, орудний відмінок)

Складні випадки відмінювання іменників (І відміна, орудний відмінок)

Закінчення іменників чоловічого роду (ІІ відміна, родовий відмінок)

Закінчення іменників чоловічого роду (ІІ відміна, родовий відмінок)

Закінчення іменників чоловічого роду (ІІ відміна, родовий відмінок)

Особливості кличного відмінка

Особливості кличного відмінка

Особливості кличного відмінка

Творення і відмінювання імен по батькові

Творення і відмінювання імен по батькові

Творення і відмінювання імен по батькові

Складні випадки відмінювання іменників

Складні випадки відмінювання іменників

Складні випадки відмінювання іменників

Паралельні родові форми іменника

Паралельні родові форми іменника

Паралельні родові форми іменника

Іменники, що означають назви людей за діяльністю

Іменники, що означають назви людей за діяльністю

Іменники, що означають назви людей за діяльністю

Іменники спільного і подвійного роду

Іменники спільного і подвійного роду

Іменники спільного і подвійного роду

Рід невідмінюваних іменників та абревіатур

Рід невідмінюваних іменників та абревіатур

Рід невідмінюваних іменників та абревіатур

Паралельні закінчення іменників чоловічого роду давального відмінку, іменників знахідного відмінку

Паралельні закінчення іменників чоловічого роду давального відмінку, іменників знахідного відмінку

Паралельні закінчення іменників чоловічого роду давального відмінку, іменників знахідного відмінку

Закінчення іменників ІІІ відміни в орудному відмінку

Закінчення іменників ІІІ відміни в орудному відмінку

Закінчення іменників ІІІ відміни в орудному відмінку

Словозміна іменників ІV відміни

Словозміна іменників ІV відміни

Словозміна іменників ІV відміни

Іменник. Повторення

Іменник. Повторення

Іменник. Повторення

Аргументи й докази. Полемічні прийоми

Аргументи й докази. Полемічні прийоми

Аргументи й докази. Полемічні прийоми

Практична риторика. Мистецтво відповідати на запитання

Практична риторика. Мистецтво відповідати на запитання

Практична риторика. Мистецтво відповідати на запитання

Узагальнення й систематизація вивченого. Частина 1

Узагальнення й систематизація вивченого. Частина 1

Узагальнення й систематизація вивченого. Частина 1

Узагальнення й систематизація вивченого. Частина 2

Узагальнення й систематизація вивченого. Частина 2

Узагальнення й систематизація вивченого. Частина 2

2020Школа онлайн, Пізнавальні, Освіта, Україна
Full HD601 хвилина
Всеукраїнська школа онлайн – спільний проєкт Офісу Президента України, Міністерства освіти та науки, Комітет ВРУ з питань освіти, науки та інновацій і громадської спілки «Освіторія» та Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).
Доступно на пристроях
iOS
Android
Smart TV
Приставки
Переклад
Українська
Контент, наданий MEGOGO

Відносно контенту (аудіовізуальні, музичні твори, фонограми, відеограми, графічні, текстові та інші матеріали), який містить маркування «Контент, наданий MEGOGO», послуги з доступу Абоненту до вказаного контенту надаються Товариством з обмеженою відповідальністю «Мегого» (Код ЄДРПОУ: 38347009, місцезнаходження: 04080, Україна, м. Київ, вул. Новокостянтинівська, буд. 18 В).

Дивіться також

youtv - українське телебачення, як ти любиш

Спробуй усі переваги користування сучасним українським телебаченням онлайн!

Пізнавально

Пізнавально

370+ телеканалів на будь-який смак: топові, національні, преміум, фільмові, спортивні, розважальні, дитячі. Улюблені шоу, прем'єри, фільми, спорт - дивись онлайн!

Просто

Просто

Завантажуй додаток ОТТ ТБ youtv безкоштовно та отримай перегляд контенту з простим дружелюбним інтерфейсом. Дивись онлайн тб безкоштовно і в обраних платних пакетах.

Вигідно

Вигідно

Інтерактивне ОТТ телебачення за вигідною пропозицією: завантажуй додаток та використовуй одну оплату на 5 пристроях.

Зручно

Зручно

Перегляд улюблених телеканалів на смартфонах, планшетах, ноутбуках, ПК, Android медіаплеєрах, Smart TV будь-де, де є інтернет-покриття.

Зручні додатки

Один додаток онлайн тб youtv працює на пристроях з різними операційними системами: Android, iOS, Windows, MacOS, Android TV, Tizen OS (Samsung Smart TV), WebOS (Smart TV LG).

Сучасні додатки youtv для різних пристроїв.