Угода користувача

15.11.2023 р.

Абонент - фізична особа, яка використовує глобальну мережу Інтернет для отримання Послуг Провайдера, які надаються за цим Договором.

Провайдер - суб’єкт господарювання, що надає можливість переглядати пакети програм, використовуючи для передавання цих програм телекомунікаційну мережу загального користування тa/або можливість доступу Абонента до Контенту (доступ до певної одиниці Контенту).

Телерадіопрограма – поєднана єдиною творчою концепцією сукупність передач (телерадіопередач), яка має постійну назву і транслюється телерадіоорганізаціями за певною сіткою мовлення.

Пакет програм – перелік Телерадіопрограм, які Провайдер пропонує Абонентам на підставі даного Договору як інформаційну Послугу.

Послуга – послуга щодо надання можливості перегляду Абонентами Телерадіопрограм в обраному Абонентом Пакеті програм на безоплатній та/або платній основі у залежності від обраного Пакету програм тa/або можливості доступу Абонента до Контенту (доступ до певної одиниці Контенту).

1. Предметом даного Договору (далі – Договір) є відносини між Товариством з обмеженою відповідальністю «ПЛАТФОРМА ТВ» (Провайдер) та Абонентом, який має на меті переглядати Телерадіопрограми, що ретранслюються Провайдером в телекомунікаційній мережі загального користування тa/або мати доступ до Контенту (доступ до певної одиниці Контенту), шляхом отримання доступу до аудіовізуальних творів Послуги, виключно для особистого користування.

2. Абонентом є будь-яка фізична особа, яка здійснює доступ до Послуг, в тому числі на безоплатній основі. Абонент має можливість обрати відповідний Пакет програм заплативши відповідну абонентську плату за місяць користування.

3. Абонент має право обрати як і всі Пакети, оплативши всю вартість за Послуги, так і обрати тільки один. Послуги розпочинають надаватися виключно після сплати місячної вартості Пакету (ів).

4. Абонент може отримати доступ до Послуг відвідавши сторінку в мережі Інтернет за наступним посиланням: youtv.ua або завантаживши додаток (для Android, iOS, Tizen, Web OS).

5. Якщо Абонент продовжує користуватися Послугами після зміни Провайдером в односторонньому порядку умов Договору та/або вартість Послуг за відповідний місяць і Абонент продовжує користуватися Послугами, то це означає, що Абонент приймає відповідні зміни.

6. При виборі відповідного Пакету, Абонент керується власним волевиявленням. Окремі Телерадіопрограми можуть містити еротичні сцени, сцени насилля, ненормативну лексику, а також можуть здатись неналежним до перегляду. Такі Телерадіопрограми не рекомендуються для перегляду людям із слабкою психікою, вагітним жінкам та особам, які не досягли 18 років. Провайдер не несе відповідальності за перегляд таких сцен вищезазначеними особами.

7. Абонент гарантує, що не буде здійснювати будь-яких дій, що спрямовані на незаконне копіювання та розповсюдження аудіовізуального контенту.

8. Абонент несе відповідальність за збереження власного логіну та паролю, а також несе персональну відповідальність за всі дії, здійснені з використанням власного облікового запису.

9. Абонент зобов’язується негайно повідомити технічну підтримку Провайдера по телефону або за допомогою електронної адреси про випадки незаконного доступу чи використання його третіми особами.

10. Доступ до перегляду Телерадіопрограм надається «в тому вигляді, як є» і Провайдер не гарантує їх відповідність очікуванням Абонента. 

11. Провайдер доводить до відома Абонента, що зміна переліку Телерадіопрограм у Пакетах здійснюється на щоденній підставі, виходячи з умов і вимог правовласників аудіовізуального контенту, в зв'язку з чим Провайдер має право без спеціального повідомлення Абонента змінювати перелік й інші характеристики Пакетів, іншої інформації, а також функціональні параметри Послуги. Надаючи згоду з цим пунктом, Абонент звільняє Провайдера від будь-яких видів відшкодувань і компенсацій за реалізацію Провайдером прав за цим пунктом Угоди.

12. Провайдер не несе відповідальність за якість сигналу Телерадіопрограми, якщо погіршення якості не залежить від Провайдера. Провайдер також не несе відповідальність за зміст Телерадіопрограми.

13. Абонент розуміє та не заперечує, що Провайдер може у будь-який момент змінити вартість Пакету в односторонньому порядку. Інформація про такі зміни оприлюднюється на сайті за тридцять календарних днів до зміни. Якщо після відповідних змін, Абонент продовжує отримувати Послуги, то це вважається як таким, що він погодився з новими змінами та заперечення до Провайдера відсутні.

14. Провайдер не несе відповідальності за технічну справність пристроїв за допомогою яких Абонент здійснює доступ до Послуги. Також Провайдер не несе відповідальність за телекомунікаційну мережу оператора або провайдера телекомунікацій, який надає Абоненту послуги з доступу до мережі Інтернет. Погоджуючись з даним Договором, Абонент розуміє, що з одного акаунта він має можливість переглядати Телерадіопрограми максимум на п’яти пристроях.

15. Перед отриманням Послуг, Абонент самостійно ознайомлюється із інформацією про вартість Пакету та інших супутніх послуг на сайті (youtv.ua). Абонент може здійснити поповнення рахунку через власний електронний кабінет, де можна ознайомитись із способами та реквізитами оплати. Провайдер залишає за собою право без попередження припинити надавати Послуги, якщо на початок розрахункового місяця та на балансі Абонента недостатньо коштів для отримання Послуг. За надання Послуг за цим Договором у складі одного Пакету на постійній основі Абонент сплачує Абонентську плату, яка є фіксованим щомісячним платежем (період 30 (тридцять) днів з моменту оплати), складається із визначених у цьому пункті складових та залежить від вартості обраного Абонентом Пакету і підлягає надходженню на поточний рахунок авансовим платежем, або підписки на обраний Пакет (періодом на 3 (три) місяці, 6 (шість) місяців або 12 (дванадцять) місяців за вибором Абонента), що надходять авансовим єдиним платежем на обраний період, з урахуванням прийому платежів деякими банківськими системами. Оплата за послуги може здійснюватися без участі Абонента (окрім разового доступу), але з його попередньої згоди на постійній основі за допомогою автоматичного списання коштів з банківського рахунку або рахунку в електронній платіжній системі Абонента тощо, згідно з правилами і умовами банку та / або платіжної системи, за умови наявності коштів на такому рахунку. Даний пункт є згодою Абонента на договірне списання його обслуговуючим банком з його рахунку при виборі опції «Оплатити» при встановленні та оплаті послуг за допомогою онлайн-банкінгу на телевізійних або мобільних пристроях. Автоматичне списання грошових коштів за послуги Провайдера відбувається систематично, відповідно до вартості обраного Абонентом Пакету та підписки на Пакет (періодом на 3 (три) місяці, 6 (шість) місяців або 12 (дванадцять) місяців за вибором Абонента). У разі невдалої спроби списання коштів з рахунку Абонента на момент здійснення автоматичного списання, автоматичне списання буде здійснюватися до моменту успішного списання коштів. Абонент може в будь-який момент скасувати подальше автоматичне списання в особистому кабінеті на веб-сайті Провайдера, або звернувшись до служби технічної підтримки Провайдера за телефонними номерами, вказаними на сайті Провайдера: youtv.ua.

16. Доступ Абонента до Пакету програм надається на наступних умовах:

16.1. Новий абонент після здійснення реєстрації та входу у особистий кабінет може перегляди телерадіопрограми будь-якого Пакету безкоштовно протягом 7 (семи) днів. Після завершення цього періоду Абонент може скористатись акцією – перегляд будь-якого Пакету за 1 (одну) гривню протягом 14 (чотирнадцяти) днів. Підписуючись на акцію Абонент погоджується на автоматичне списання повної вартості обраного Пакету на період 30 (тридцять) днів відразу після завершення періоду акції. Абонент може у будь-який момент скасувати автоматичне списання в особистому кабінеті та веб-сайті Провайдера, або звернувшись до служби технічної підтримки за телефонними номерами, вказаними на сайті Провайдера  youtv.ua.

16.2. Доступ Абонента до Контенту надається на наступних умовах:

16.2.1. Доступ до перегляду одиниці Контенту - означає надання Провайдером Абоненту можливості доступу до перегляду обраної таким Абонентом одиниці Контенту протягом обраного періоду дії доступу, за разову плату, після відображення факту оплати в електронній системі обліку платежів Провайдера такої послуги.

16.2.2. Термін дії разового доступу до перегляду Контенту залежить від обраних та оплачених Абонентом умов доступу до Контенту під умовною назвою «Прокат» або «Назавжди».

16.2.3. Під умовним терміном дії «Прокат» мається на увазі доступ до Контенту необмежену кількість разів, але на обмежений термін, який обчислюється в календарних днях за вибором Провайдера (вказаний термін, як правило, встановлюється Провайдеру правовласником такого Контенту), та який вказується в інтерфейсі сервісу. Абонент обізнаний, що пауза, зупинення або повторне включення оплаченої одиниці Контенту не продовжує строк, який має Абонент для перегляду такої одиниці Контенту.

16.2.4. Під умовним терміном дії «Назавжди» мається на увазі право Абонента на отримання доступу до оплаченого Контенту необмежену кількість разів протягом строку, як правило, встановленого Провайдеру правовласником такого Контенту, в межах якого Провайдер має право надавати такий доступ до одиниці Контенту або протягом всього терміну існування сервісу.

17. У разі, якщо Послуги були надані Абоненту неналежним чином з вини Провайдера, то останній за письмовою заявою Абонента здійснює перерахунок вартості Послуг, пропорційно годин, коли Послуги були надані неналежним чином.

18. Абонент надає згоду Провайдеру на використання його персональних даних з метою забезпечення доступу до Послуг, а також для інформування про нові послуги, тарифи, профілактичні роботи тощо.

19. Абонент надає згоду Провайдеру на отримання будь-якого роду повідомлень у вигляді смс (в тому числі рекламного характеру) від Провайдера на вказаний Абонентом номер мобільного телефону або на електронну адресу. Абонент має право відмовитись від зазначених вище форм повідомлень, здійснивши відповідне налаштування у власному електронному кабінеті чи звернувшись до технічної підтримки Провайдера.

20. Провайдер не буде розголошувати інформацію про Абонента третім особам без його згоди. Даний пункт не поширюється на випадки, коли така інформація витребувана компетентними державними органами відповідно до чинного законодавства України.

21. Провайдер має право в будь-який час доби за власним бажанням призупинити, обмежити або повністю припинити надавати Послуги у випадку незаконного копіювання контенту, власником якого є Провайдер або у випадку несанкціонованого доступу до його технічної системи.

22. Провайдер має право тимчасово або повністю припинити надавати Послуги у випадку проведення профілактичних робіт не більше ніж на дванадцять годин на місяць. У випадку проведення профілактичних робіт, Абоненту не відшкодовується вартість Послуг.

23. Відносно контенту (аудіовізуальні, музичні твори, фонограми, відеограми, графічні, текстові та інші матеріали), який містить маркування «Контент, наданий MEGOGO», послуги з доступу Абоненту до вказаного контенту надаються Товариством з обмеженою відповідальністю «Мегого» (Код ЄДРПОУ: 38347009, місцезнаходження: 04080, Україна, м. Київ, вул. Новокостянтинівська, буд. 18 В).

24. Послуги надаються на території України.

25. Якщо Абонент здійснив оплату за Послуги, то він підтверджує, що ознайомився з даним Договором та приймає його умови і зобов’язується їх дотримуватись. Якщо Абонент користується Послугами на безоплатній основі це також означає, що він погоджується з положеннями зазначеного Договору.

youtv - українське телебачення, як ти любиш

Спробуй усі переваги користування сучасним українським телебаченням онлайн!

Пізнавально

Пізнавально

370+ телеканалів на будь-який смак: топові, національні, преміум, фільмові, спортивні, розважальні, дитячі. Улюблені шоу, прем'єри, фільми, спорт - дивись онлайн!

Просто

Просто

Завантажуй додаток ОТТ ТБ youtv безкоштовно та отримай перегляд контенту з простим дружелюбним інтерфейсом. Дивись онлайн тб безкоштовно і в обраних платних пакетах.

Вигідно

Вигідно

Інтерактивне ОТТ телебачення за вигідною пропозицією: завантажуй додаток та використовуй одну оплату на 5 пристроях.

Зручно

Зручно

Перегляд улюблених телеканалів на смартфонах, планшетах, ноутбуках, ПК, Android медіаплеєрах, Smart TV будь-де, де є інтернет-покриття.

Зручні додатки

Один додаток онлайн тб youtv працює на пристроях з різними операційними системами: Android, iOS, Windows, MacOS, Android TV, Tizen OS (Samsung Smart TV), WebOS (Smart TV LG).

Сучасні додатки youtv для різних пристроїв.