9 клас. Українська мова
Розвиток української мови

Розвиток української мови

Розвиток української мови

Повторення й узагальнення вивченого про мовлення

Повторення й узагальнення вивченого про мовлення

Повторення й узагальнення вивченого про мовлення

Граматична основа речення. Односкладне й двоскладне речення

Граматична основа речення. Односкладне й двоскладне речення

Граматична основа речення. Односкладне й двоскладне речення

Розділові знаки у простому ускладненому реченні

Розділові знаки у простому ускладненому реченні

Розділові знаки у простому ускладненому реченні

Пряма і непряма мова як засоби передачі чужої мови

Пряма і непряма мова як засоби передачі чужої мови

Пряма і непряма мова як засоби передачі чужої мови

Розділові знаки у реченнях з прямою мовою

Розділові знаки у реченнях з прямою мовою

Розділові знаки у реченнях з прямою мовою

Заміна прямої мови непрямою

Заміна прямої мови непрямою

Заміна прямої мови непрямою

Цитата як спосіб передачі чужої мови

Цитата як спосіб передачі чужої мови

Цитата як спосіб передачі чужої мови

Розділові знаки при цитатах

Розділові знаки при цитатах

Розділові знаки при цитатах

Діалог. Розділові знаки при діалозі

Діалог. Розділові знаки при діалозі

Діалог. Розділові знаки при діалозі

Повторення, узагальнення й систематизація вивченого

Повторення, узагальнення й систематизація вивченого

Повторення, узагальнення й систематизація вивченого

Складне речення, його ознаки. Складні речення без сполучників, із сурядним і підрядним зв'язком

Складне речення, його ознаки. Складні речення без сполучників, із сурядним і підрядним зв'язком

Складне речення, його ознаки. Складні речення без сполучників, із сурядним і підрядним зв'язком

Складносурядне речення, його будова й засоби зв'язку між його частинами

Складносурядне речення, його будова й засоби зв'язку між його частинами

Складносурядне речення, його будова й засоби зв'язку між його частинами

Стилі, типи мовлення. Жанри мовлення

Стилі, типи мовлення. Жанри мовлення

Стилі, типи мовлення. Жанри мовлення

Смислові зв'язки між частинами складносурядного речення

Смислові зв'язки між частинами складносурядного речення

Смислові зв'язки між частинами складносурядного речення

Кома між частинами складносурядного речення

Кома між частинами складносурядного речення

Кома між частинами складносурядного речення

Крапка з комою між частинами складносурядного речення

Крапка з комою між частинами складносурядного речення

Крапка з комою між частинами складносурядного речення

Тире між частинами складносурядного речення

Тире між частинами складносурядного речення

Тире між частинами складносурядного речення

Редагування речень, у яких допущено граматичні помилки

Редагування речень, у яких допущено граматичні помилки

Редагування речень, у яких допущено граматичні помилки

Повторення та узагальнення вивченого

Повторення та узагальнення вивченого

Повторення та узагальнення вивченого

Складнопідрядне речення, його будова й засоби зв'язку в ньому

Складнопідрядне речення, його будова й засоби зв'язку в ньому

Складнопідрядне речення, його будова й засоби зв'язку в ньому

Підрядні сполучники й сполучні слова в складно підрядних реченнях

Підрядні сполучники й сполучні слова в складно підрядних реченнях

Підрядні сполучники й сполучні слова в складно підрядних реченнях

Основні види складнопідрядних речень

Основні види складнопідрядних речень

Основні види складнопідрядних речень

Ділові папери. Резюме. Заява

Ділові папери. Резюме. Заява

Ділові папери. Резюме. Заява

Складнопідрядні речення з підрядними означальними, з'ясувальними

Складнопідрядні речення з підрядними означальними, з'ясувальними

Складнопідрядні речення з підрядними означальними, з'ясувальними

Складнопідрядні речення з підрядними з'ясувальними

Складнопідрядні речення з підрядними з'ясувальними

Складнопідрядні речення з підрядними з'ясувальними

Складнопідрядні речення з обставинними підрядними частинами

Складнопідрядні речення з обставинними підрядними частинами

Складнопідрядні речення з обставинними підрядними частинами

Мовні аспекти вивчення речення

Мовні аспекти вивчення речення

Мовні аспекти вивчення речення

Складнопідрядні речення з підрядними способу дії й ступеня

Складнопідрядні речення з підрядними способу дії й ступеня

Складнопідрядні речення з підрядними способу дії й ступеня

Складнопідрядні речення з підрядними порівняння

Складнопідрядні речення з підрядними порівняння

Складнопідрядні речення з підрядними порівняння

Складнопідрядні речення з підрядними місця

Складнопідрядні речення з підрядними місця

Складнопідрядні речення з підрядними місця

Складнопідрядні речення з підрядними часу

Складнопідрядні речення з підрядними часу

Складнопідрядні речення з підрядними часу

Складнопідрядні речення з підрядними причини

Складнопідрядні речення з підрядними причини

Складнопідрядні речення з підрядними причини

Складнопідрядні речення з підрядними наслідку

Складнопідрядні речення з підрядними наслідку

Складнопідрядні речення з підрядними наслідку

Складнопідрядні речення з підрядними мети

Складнопідрядні речення з підрядними мети

Складнопідрядні речення з підрядними мети

Складнопідрядні речення з підрядними умови

Складнопідрядні речення з підрядними умови

Складнопідрядні речення з підрядними умови

Складнопідрядні речення з підрядними допуску

Складнопідрядні речення з підрядними допуску

Складнопідрядні речення з підрядними допуску

Складнопідрядні речення з кількома підрядними частинами

Складнопідрядні речення з кількома підрядними частинами

Складнопідрядні речення з кількома підрядними частинами

Розділові знаки в складнопідрядному реченні

Розділові знаки в складнопідрядному реченні

Розділові знаки в складнопідрядному реченні

Розділові знаки у СПР з кількома підрядними частинами. Частина 1

Розділові знаки у СПР з кількома підрядними частинами. Частина 1

Розділові знаки у СПР з кількома підрядними частинами. Частина 1

Розділові знаки у СПР з кількома підрядними частинами. Частина 2

Розділові знаки у СПР з кількома підрядними частинами. Частина 2

Розділові знаки у СПР з кількома підрядними частинами. Частина 2

Повторення та узагальнення

Повторення та узагальнення

Повторення та узагальнення

Безсполучникове складне речення

Безсполучникове складне речення

Безсполучникове складне речення

Безсполучникове речення, смислові відношення

Безсполучникове речення, смислові відношення

Безсполучникове речення, смислові відношення

Кома в безсполучниковому складному реченні

Кома в безсполучниковому складному реченні

Кома в безсполучниковому складному реченні

Крапка з комою в безсполучниковому складному реченні

Крапка з комою в безсполучниковому складному реченні

Крапка з комою в безсполучниковому складному реченні

Двокрапка в безсполучниковому складному реченні

Двокрапка в безсполучниковому складному реченні

Двокрапка в безсполучниковому складному реченні

Тире в безсполучниковому складному реченні. Частина 1

Тире в безсполучниковому складному реченні. Частина 1

Тире в безсполучниковому складному реченні. Частина 1

Тире в безсполучниковому складному реченні. Частина 2

Тире в безсполучниковому складному реченні. Частина 2

Тире в безсполучниковому складному реченні. Частина 2

Розділові знаки у безсполучниковому складному реченні

Розділові знаки у безсполучниковому складному реченні

Розділові знаки у безсполучниковому складному реченні

Проєктна робота безсполучникове складне речення

Проєктна робота безсполучникове складне речення

Проєктна робота безсполучникове складне речення

Узагальнення теми

Узагальнення теми

Узагальнення теми

Складне речення з різними видами сполучникового і безсполучникового зв'язку

Складне речення з різними видами сполучникового і безсполучникового зв'язку

Складне речення з різними видами сполучникового і безсполучникового зв'язку

Розділові знаки у складному реченні з різними видами зв'язку. Частина 1

Розділові знаки у складному реченні з різними видами зв'язку. Частина 1

Розділові знаки у складному реченні з різними видами зв'язку. Частина 1

Розділові знаки у складному реченні з різними видами зв'язку. Частина 2

Розділові знаки у складному реченні з різними видами зв'язку. Частина 2

Розділові знаки у складному реченні з різними видами зв'язку. Частина 2

Розділові знаки у складному реченні з різними видами зв'язку. Частина 3

Розділові знаки у складному реченні з різними видами зв'язку. Частина 3

Розділові знаки у складному реченні з різними видами зв'язку. Частина 3

Текст, його основні ознаки

Текст, його основні ознаки

Текст, його основні ознаки

Будова тексту

Будова тексту

Будова тексту

Мікротема й абзац

Мікротема й абзац

Мікротема й абзац

Ключові слова в тексті й абзаці

Ключові слова в тексті й абзаці

Ключові слова в тексті й абзаці

Види і засоби міжфразового зв'язку в тексті

Види і засоби міжфразового зв'язку в тексті

Види і засоби міжфразового зв'язку в тексті

Розділові знаки в простому реченні

Розділові знаки в простому реченні

Розділові знаки в простому реченні

Розділові знаки у складному реченні

Розділові знаки у складному реченні

Розділові знаки у складному реченні

Порядок слів у реченні

Порядок слів у реченні

Порядок слів у реченні

Мовні аспекти вивчення речення

Мовні аспекти вивчення речення

Мовні аспекти вивчення речення

Орфографія

Орфографія

Орфографія

Пунктуація

Пунктуація

Пунктуація

Редагування словосполучень і речень, у яких допущено граматичні помилки. Частина 1

Редагування словосполучень і речень, у яких допущено граматичні помилки. Частина 1

Редагування словосполучень і речень, у яких допущено граматичні помилки. Частина 1

Редагування словосполучень і речень, у яких допущено граматичні помилки. Частина 2

Редагування словосполучень і речень, у яких допущено граматичні помилки. Частина 2

Редагування словосполучень і речень, у яких допущено граматичні помилки. Частина 2

Узагальнення й систематизація вивченого

Узагальнення й систематизація вивченого

Узагальнення й систематизація вивченого

2020Школа онлайн, Пізнавальні, Освіта, Україна
Full HD574 хвилини
Всеукраїнська школа онлайн – спільний проєкт Офісу Президента України, Міністерства освіти та науки, Комітет ВРУ з питань освіти, науки та інновацій і громадської спілки «Освіторія» та Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).
Доступно на пристроях
iOS
Android
Smart TV
Приставки
Переклад
Українська
Контент, наданий MEGOGO

Відносно контенту (аудіовізуальні, музичні твори, фонограми, відеограми, графічні, текстові та інші матеріали), який містить маркування «Контент, наданий MEGOGO», послуги з доступу Абоненту до вказаного контенту надаються Товариством з обмеженою відповідальністю «Мегого» (Код ЄДРПОУ: 38347009, місцезнаходження: 04080, Україна, м. Київ, вул. Новокостянтинівська, буд. 18 В).

Дивіться також

1 клас. Наука

1 клас. Наука

1 клас. Мистецтво

1 клас. Мистецтво

2 клас. Українська мова

2 клас. Українська мова

3 клас. Українська мова

3 клас. Українська мова

3 клас. Мистецтво

3 клас. Мистецтво

4 клас. Математика

4 клас. Математика

4 клас. Наука

4 клас. Наука

4 клас. Мистецтво

4 клас. Мистецтво

5 клас. Природознавство

5 клас. Природознавство

5 клас. Українська мова

5 клас. Українська мова

6 клас. Біологія

6 клас. Біологія

7 клас. Біологія

7 клас. Біологія

7 клас. Географія

7 клас. Географія

7 клас. Українська мова

7 клас. Українська мова

8 клас. Хімія

8 клас. Хімія

8 клас. Фізика

8 клас. Фізика

9 клас. Мистецтво

9 клас. Мистецтво

9 клас. Географія

9 клас. Географія

9 клас. Історія України

9 клас. Історія України

9 клас. Фізика

9 клас. Фізика

9 клас. Українська мова

9 клас. Українська мова

10 клас. Історія України

10 клас. Історія України

11 клас. Географія

11 клас. Географія

11 клас. Геометрія

11 клас. Геометрія

11 клас. Українська мова

11 клас. Українська мова

1 клас. Математика

1 клас. Математика

youtv - українське телебачення, як ти любиш

Спробуй усі переваги користування сучасним українським телебаченням онлайн!

Пізнавально

Пізнавально

370+ телеканалів на будь-який смак: топові, національні, преміум, фільмові, спортивні, розважальні, дитячі. Улюблені шоу, прем'єри, фільми, спорт - дивись онлайн!

Просто

Просто

Завантажуй додаток ОТТ ТБ youtv безкоштовно та отримай перегляд контенту з простим дружелюбним інтерфейсом. Дивись онлайн тб безкоштовно і в обраних платних пакетах.

Вигідно

Вигідно

Інтерактивне ОТТ телебачення за вигідною пропозицією: завантажуй додаток та використовуй одну оплату на 5 пристроях.

Зручно

Зручно

Перегляд улюблених телеканалів на смартфонах, планшетах, ноутбуках, ПК, Android медіаплеєрах, Smart TV будь-де, де є інтернет-покриття.

Зручні додатки

Один додаток онлайн тб youtv працює на пристроях з різними операційними системами: Android, iOS, Windows, MacOS, Android TV, Tizen OS (Samsung Smart TV), WebOS (Smart TV LG).

Сучасні додатки youtv для різних пристроїв.