9 клас. Алгебра
Тотожні перетворення раціональних виразів

Тотожні перетворення раціональних виразів

Тотожні перетворення раціональних виразів

Арифметичний квадратний корінь. Тотожні перетворення виразів зі знаком кореня

Арифметичний квадратний корінь. Тотожні перетворення виразів зі знаком кореня

Арифметичний квадратний корінь. Тотожні перетворення виразів зі знаком кореня

Квадратні рівняння. Рівняння, що зводяться до квадратних

Квадратні рівняння. Рівняння, що зводяться до квадратних

Квадратні рівняння. Рівняння, що зводяться до квадратних

Розкладання квадратного тричлена на лінійні множники

Розкладання квадратного тричлена на лінійні множники

Розкладання квадратного тричлена на лінійні множники

Числові нерівності

Числові нерівності

Числові нерівності

Основні властивості числових нерівностей. Частина 1

Основні властивості числових нерівностей. Частина 1

Основні властивості числових нерівностей. Частина 1

Основні властивості числових нерівностей. Частина 2

Основні властивості числових нерівностей. Частина 2

Основні властивості числових нерівностей. Частина 2

Додавання та множення числових нерівностей. Частина 1

Додавання та множення числових нерівностей. Частина 1

Додавання та множення числових нерівностей. Частина 1

Додавання та множення числових нерівностей. Частина 2

Додавання та множення числових нерівностей. Частина 2

Додавання та множення числових нерівностей. Частина 2

Нерівності зі змінними. Частина 1

Нерівності зі змінними. Частина 1

Нерівності зі змінними. Частина 1

Нерівності зі змінними. Частина 2

Нерівності зі змінними. Частина 2

Нерівності зі змінними. Частина 2

Лінійні нерівності з однією змінною. Рівносильні нерівності. Частина 1

Лінійні нерівності з однією змінною. Рівносильні нерівності. Частина 1

Лінійні нерівності з однією змінною. Рівносильні нерівності. Частина 1

Лінійні нерівності з однією змінною. Рівносильні нерівності. Частина 2

Лінійні нерівності з однією змінною. Рівносильні нерівності. Частина 2

Лінійні нерівності з однією змінною. Рівносильні нерівності. Частина 2

Числові проміжки

Числові проміжки

Числові проміжки

Розв’язування лінійних нерівностей з однією змінною. Частина 3

Розв’язування лінійних нерівностей з однією змінною. Частина 3

Розв’язування лінійних нерівностей з однією змінною. Частина 3

Системи лінійних нерівностей з однією змінною

Системи лінійних нерівностей з однією змінною

Системи лінійних нерівностей з однією змінною

Розв’язування систем лінійних нерівностей з однією змінною. Частина 4

Розв’язування систем лінійних нерівностей з однією змінною. Частина 4

Розв’язування систем лінійних нерівностей з однією змінною. Частина 4

Властивості функції

Властивості функції

Властивості функції

Нулі функції, проміжки знакосталості. Частина 1

Нулі функції, проміжки знакосталості. Частина 1

Нулі функції, проміжки знакосталості. Частина 1

Нулі функції, проміжки знакосталості. Частина 2

Нулі функції, проміжки знакосталості. Частина 2

Нулі функції, проміжки знакосталості. Частина 2

Нулі функції, проміжки знакосталості. Частина 3

Нулі функції, проміжки знакосталості. Частина 3

Нулі функції, проміжки знакосталості. Частина 3

Перетворення графіків функції

Перетворення графіків функції

Перетворення графіків функції

Як побудувати графік функції у=f(x+a), якщо відомо графік функції y = f (x)

Як побудувати графік функції у=f(x+a), якщо відомо графік функції y = f (x)

Як побудувати графік функції у=f(x+a), якщо відомо графік функції y = f (x)

Як побудувати графік функції у=kf(x), якщо відомо графік функції y = f (x)

Як побудувати графік функції у=kf(x), якщо відомо графік функції y = f (x)

Як побудувати графік функції у=kf(x), якщо відомо графік функції y = f (x)

Як побудувати графік функції у=f(-x), y = f (|x|), y = | f (x) |

Як побудувати графік функції у=f(-x), y = f (|x|), y = | f (x) |

Як побудувати графік функції у=f(-x), y = f (|x|), y = | f (x) |

Квадратична функція, її графік і властивості. Частина 1

Квадратична функція, її графік і властивості. Частина 1

Квадратична функція, її графік і властивості. Частина 1

Квадратична функція, її графік і властивості. Частина 2

Квадратична функція, її графік і властивості. Частина 2

Квадратична функція, її графік і властивості. Частина 2

Квадратична функція, її графік і властивості. Частина 3

Квадратична функція, її графік і властивості. Частина 3

Квадратична функція, її графік і властивості. Частина 3

Квадратична нерівність

Квадратична нерівність

Квадратична нерівність

Розв'язування квадратних нерівностей. Частина 1

Розв'язування квадратних нерівностей. Частина 1

Розв'язування квадратних нерівностей. Частина 1

Розв'язування квадратних нерівностей. Частина 2

Розв'язування квадратних нерівностей. Частина 2

Розв'язування квадратних нерівностей. Частина 2

Розв'язування квадратних нерівностей. Частина 3

Розв'язування квадратних нерівностей. Частина 3

Розв'язування квадратних нерівностей. Частина 3

Системи двох рівнянь із двома змінними. Частина 1

Системи двох рівнянь із двома змінними. Частина 1

Системи двох рівнянь із двома змінними. Частина 1

Системи двох рівнянь із двома змінними. Частина 2

Системи двох рівнянь із двома змінними. Частина 2

Системи двох рівнянь із двома змінними. Частина 2

Системи двох рівнянь із двома змінними. Частина 3

Системи двох рівнянь із двома змінними. Частина 3

Системи двох рівнянь із двома змінними. Частина 3

Система двох рівнянь як математична модель прикладної задачі

Система двох рівнянь як математична модель прикладної задачі

Система двох рівнянь як математична модель прикладної задачі

Розв’язування текстових задач за допомогою систем рівнянь. Частина 1

Розв’язування текстових задач за допомогою систем рівнянь. Частина 1

Розв’язування текстових задач за допомогою систем рівнянь. Частина 1

Розв’язування текстових задач за допомогою систем рівнянь. Частина 2

Розв’язування текстових задач за допомогою систем рівнянь. Частина 2

Розв’язування текстових задач за допомогою систем рівнянь. Частина 2

Розв’язування текстових задач за допомогою систем рівнянь. Частина 3

Розв’язування текстових задач за допомогою систем рівнянь. Частина 3

Розв’язування текстових задач за допомогою систем рівнянь. Частина 3

Числові послідовності. Способи задання послідовностей

Числові послідовності. Способи задання послідовностей

Числові послідовності. Способи задання послідовностей

Арифметична прогресія

Арифметична прогресія

Арифметична прогресія

Формула n-го члена арифметичної прогресії

Формула n-го члена арифметичної прогресії

Формула n-го члена арифметичної прогресії

Сума перших n членів арифметичної прогресії. Частина 1

Сума перших n членів арифметичної прогресії. Частина 1

Сума перших n членів арифметичної прогресії. Частина 1

Сума перших n членів арифметичної прогресії. Частина 2

Сума перших n членів арифметичної прогресії. Частина 2

Сума перших n членів арифметичної прогресії. Частина 2

Геометрична прогресія, її властивості

Геометрична прогресія, її властивості

Геометрична прогресія, її властивості

Формула n-го члена геометричної прогресії

Формула n-го члена геометричної прогресії

Формула n-го члена геометричної прогресії

Сума перших n членів геометричної прогресії. Частина 1

Сума перших n членів геометричної прогресії. Частина 1

Сума перших n членів геометричної прогресії. Частина 1

Сума перших n членів геометричної прогресії. Частина 2

Сума перших n членів геометричної прогресії. Частина 2

Сума перших n членів геометричної прогресії. Частина 2

Розв'язування задач практичного вмісту

Розв'язування задач практичного вмісту

Розв'язування задач практичного вмісту

Розв'язування задач практичного вмісту

Розв'язування задач практичного вмісту

Розв'язування задач практичного вмісту

Розв'язування задач на повторення та закріплення теми

Розв'язування задач на повторення та закріплення теми

Розв'язування задач на повторення та закріплення теми

Розв'язування задач на повторення та закріплення теми

Розв'язування задач на повторення та закріплення теми

Розв'язування задач на повторення та закріплення теми

Комбінаторика. Основні правила комбінаторики. Частина 1

Комбінаторика. Основні правила комбінаторики. Частина 1

Комбінаторика. Основні правила комбінаторики. Частина 1

Комбінаторика. Основні правила комбінаторики. Частина 2

Комбінаторика. Основні правила комбінаторики. Частина 2

Комбінаторика. Основні правила комбінаторики. Частина 2

Розв'язування комбінаторних задач

Розв'язування комбінаторних задач

Розв'язування комбінаторних задач

Розв'язування комбінаторних задач практичного вмісту

Розв'язування комбінаторних задач практичного вмісту

Розв'язування комбінаторних задач практичного вмісту

Поняття про теорію ймовірностей

Поняття про теорію ймовірностей

Поняття про теорію ймовірностей

Випадкова подія. Частота та ймовірність випадкової події. Частина 1

Випадкова подія. Частота та ймовірність випадкової події. Частина 1

Випадкова подія. Частота та ймовірність випадкової події. Частина 1

Випадкова подія. Частота та ймовірність випадкової події. Частина 2

Випадкова подія. Частота та ймовірність випадкової події. Частина 2

Випадкова подія. Частота та ймовірність випадкової події. Частина 2

Розв'язування комбінаторних задач практичного вмісту

Розв'язування комбінаторних задач практичного вмісту

Розв'язування комбінаторних задач практичного вмісту

Способи подання даних та їх обробки

Способи подання даних та їх обробки

Способи подання даних та їх обробки

Розв’язування задач практичного змісту. Частина 1

Розв’язування задач практичного змісту. Частина 1

Розв’язування задач практичного змісту. Частина 1

Розв’язування задач практичного змісту. Частина 2

Розв’язування задач практичного змісту. Частина 2

Розв’язування задач практичного змісту. Частина 2

2020Школа онлайн, Пізнавальні, Освіта, Україна
Full HD545 хвилин
Всеукраїнська школа онлайн – спільний проєкт Офісу Президента України, Міністерства освіти та науки, Комітет ВРУ з питань освіти, науки та інновацій і громадської спілки «Освіторія» та Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).
Доступно на пристроях
iOS
Android
Smart TV
Приставки
Переклад
Українська
Контент, наданий MEGOGO

Відносно контенту (аудіовізуальні, музичні твори, фонограми, відеограми, графічні, текстові та інші матеріали), який містить маркування «Контент, наданий MEGOGO», послуги з доступу Абоненту до вказаного контенту надаються Товариством з обмеженою відповідальністю «Мегого» (Код ЄДРПОУ: 38347009, місцезнаходження: 04080, Україна, м. Київ, вул. Новокостянтинівська, буд. 18 В).

Дивіться також

1 клас. Українська мова

1 клас. Українська мова

1 клас. Наука

1 клас. Наука

1 клас. Мистецтво

1 клас. Мистецтво

2 клас. Математика

2 клас. Математика

2 клас. Наука

2 клас. Наука

2 клас. Мистецтво

2 клас. Мистецтво

3 клас. Мистецтво

3 клас. Мистецтво

4 клас. Українська мова

4 клас. Українська мова

5 клас. Мистецтво

5 клас. Мистецтво

5 клас. Історія України

5 клас. Історія України

7 клас. Мистецтво

7 клас. Мистецтво

7 клас. Англійська мова

7 клас. Англійська мова

7 клас. Геометрія

7 клас. Геометрія

7 клас. Українська мова

7 клас. Українська мова

8 клас. Мистецтво

8 клас. Мистецтво

8 клас. Англійська мова

8 клас. Англійська мова

8 клас. Історія України

8 клас. Історія України

9 клас. Алгебра

9 клас. Алгебра

9 клас. Українська мова

9 клас. Українська мова

10 клас. Геометрія

10 клас. Геометрія

10 клас. Українська мова

10 клас. Українська мова

11 клас. Хімія

11 клас. Хімія

11 клас. Географія

11 клас. Географія

11 клас. Українська мова

11 клас. Українська мова

Малювання

Малювання

Пізнаємо світ

Пізнаємо світ

youtv - українське телебачення, як ти любиш

Спробуй усі переваги користування сучасним українським телебаченням онлайн!

Пізнавально

Пізнавально

370+ телеканалів на будь-який смак: топові, національні, преміум, фільмові, спортивні, розважальні, дитячі. Улюблені шоу, прем'єри, фільми, спорт - дивись онлайн!

Просто

Просто

Завантажуй додаток ОТТ ТБ youtv безкоштовно та отримай перегляд контенту з простим дружелюбним інтерфейсом. Дивись онлайн тб безкоштовно і в обраних платних пакетах.

Вигідно

Вигідно

Інтерактивне ОТТ телебачення за вигідною пропозицією: завантажуй додаток та використовуй одну оплату на 5 пристроях.

Зручно

Зручно

Перегляд улюблених телеканалів на смартфонах, планшетах, ноутбуках, ПК, Android медіаплеєрах, Smart TV будь-де, де є інтернет-покриття.

Зручні додатки

Один додаток онлайн тб youtv працює на пристроях з різними операційними системами: Android, iOS, Windows, MacOS, Android TV, Tizen OS (Samsung Smart TV), WebOS (Smart TV LG).

Сучасні додатки youtv для різних пристроїв.