11 клас. Українська мова
Мовна стійкість як ключова риса національномовної особистості

Мовна стійкість як ключова риса національномовної особистості

Мовна стійкість як ключова риса національномовної особистості

Засоби мовного вираження промови

Засоби мовного вираження промови

Засоби мовного вираження промови

Метафора, метонімія, їхня роль у мовленні

Метафора, метонімія, їхня роль у мовленні

Метафора, метонімія, їхня роль у мовленні

Риторичні фігури (антитеза, градація, повторення, риторичне запитання, звернення)

Риторичні фігури (антитеза, градація, повторення, риторичне запитання, звернення)

Риторичні фігури (антитеза, градація, повторення, риторичне запитання, звернення)

Збагачення тексту й речень тропами й риторичними фігурами

Збагачення тексту й речень тропами й риторичними фігурами

Збагачення тексту й речень тропами й риторичними фігурами

Добір жанрів і текстів для вживання конкретних мовних засобів: удосконалення тексту мовними засобами

Добір жанрів і текстів для вживання конкретних мовних засобів: удосконалення тексту мовними засобами

Добір жанрів і текстів для вживання конкретних мовних засобів: удосконалення тексту мовними засобами

Прикметник. Відмінкові закінчення прикметників

Прикметник. Відмінкові закінчення прикметників

Прикметник. Відмінкові закінчення прикметників

Вищий і найвищий ступені порівняння прикметників

Вищий і найвищий ступені порівняння прикметників

Вищий і найвищий ступені порівняння прикметників

Синонімічні способи вираження

Синонімічні способи вираження

Синонімічні способи вираження

Прислівник. Ступені порівняння

Прислівник. Ступені порівняння

Прислівник. Ступені порівняння

Прикметники, що перейшли в іменники

Прикметники, що перейшли в іменники

Прикметники, що перейшли в іменники

Числівник. Складні випадки відмінювання числівників

Числівник. Складні випадки відмінювання числівників

Числівник. Складні випадки відмінювання числівників

Складні випадки узгодження числівників з іменниками

Складні випадки узгодження числівників з іменниками

Складні випадки узгодження числівників з іменниками

Дієслово, дієслівні форми

Дієслово, дієслівні форми

Дієслово, дієслівні форми

Складні випадки словозміни дієслів дати, їсти, відповісти, бути та ін

Складні випадки словозміни дієслів дати, їсти, відповісти, бути та ін

Складні випадки словозміни дієслів дати, їсти, відповісти, бути та ін

Паралельні форми вираження наказового способу дієслів 1 та 2 особи множини

Паралельні форми вираження наказового способу дієслів 1 та 2 особи множини

Паралельні форми вираження наказового способу дієслів 1 та 2 особи множини

Активні й пасивні дієприкметники

Активні й пасивні дієприкметники

Активні й пасивні дієприкметники

Редагування текстів з метою виправлення помилково вжитих активних та пасивних дієприкметників

Редагування текстів з метою виправлення помилково вжитих активних та пасивних дієприкметників

Редагування текстів з метою виправлення помилково вжитих активних та пасивних дієприкметників

Систематизація й узагальнення

Систематизація й узагальнення

Систематизація й узагальнення

Поняття синтаксичної норми. Синтаксична помилка

Поняття синтаксичної норми. Синтаксична помилка

Поняття синтаксичної норми. Синтаксична помилка

Редагування тексту та речень

Редагування тексту та речень

Редагування тексту та речень

Складні випадки синтаксичного узгодження

Складні випадки синтаксичного узгодження

Складні випадки синтаксичного узгодження

Складні випадки синтаксичного керування

Складні випадки синтаксичного керування

Складні випадки синтаксичного керування

Уживання прийменників в і на з географічними назвами й просторовими іменниками

Уживання прийменників в і на з географічними назвами й просторовими іменниками

Уживання прийменників в і на з географічними назвами й просторовими іменниками

Словосполучення з прийменником по

Словосполучення з прийменником по

Словосполучення з прийменником по

Словосполучення з прийменниками в(у), при, за, із-за

Словосполучення з прийменниками в(у), при, за, із-за

Словосполучення з прийменниками в(у), при, за, із-за

Уживання похідних сполучників

Уживання похідних сполучників

Уживання похідних сполучників

Варіанти граматичного зв'язку підмета й присудка

Варіанти граматичного зв'язку підмета й присудка

Варіанти граматичного зв'язку підмета й присудка

Синтаксичні конструкції з дієсловами на -ся, -но, -то

Синтаксичні конструкції з дієсловами на -ся, -но, -то

Синтаксичні конструкції з дієсловами на -ся, -но, -то

Порядок слів у реченні. Односкладні й неповні речення

Порядок слів у реченні. Односкладні й неповні речення

Порядок слів у реченні. Односкладні й неповні речення

Односкладні й неповні речення

Односкладні й неповні речення

Односкладні й неповні речення

Прості ускладнені речення

Прості ускладнені речення

Прості ускладнені речення

Правила побудови складних речень

Правила побудови складних речень

Правила побудови складних речень

Логічні помилки в складних реченнях

Логічні помилки в складних реченнях

Логічні помилки в складних реченнях

Синтаксична норма (узагальнення та систематизація)

Синтаксична норма (узагальнення та систематизація)

Синтаксична норма (узагальнення та систематизація)

Пунктуаційна помилка. Тире між підметом і присудком

Пунктуаційна помилка. Тире між підметом і присудком

Пунктуаційна помилка. Тире між підметом і присудком

Розділові знаки в реченнях зі звертаннями

Розділові знаки в реченнях зі звертаннями

Розділові знаки в реченнях зі звертаннями

Розділові знаки в реченнях з однорідними членами

Розділові знаки в реченнях з однорідними членами

Розділові знаки в реченнях з однорідними членами

Розділові знаки в реченнях з відокремленими означеннями

Розділові знаки в реченнях з відокремленими означеннями

Розділові знаки в реченнях з відокремленими означеннями

Розділові знаки в реченнях з відокремленими прикладками

Розділові знаки в реченнях з відокремленими прикладками

Розділові знаки в реченнях з відокремленими прикладками

Розділові знаки в реченнях з відокремленими обставинами

Розділові знаки в реченнях з відокремленими обставинами

Розділові знаки в реченнях з відокремленими обставинами

Розділові знаки в реченнях зі вставними компонентами

Розділові знаки в реченнях зі вставними компонентами

Розділові знаки в реченнях зі вставними компонентами

Кома в складному реченні

Кома в складному реченні

Кома в складному реченні

Крапка з комою у складному реченні

Крапка з комою у складному реченні

Крапка з комою у складному реченні

Двокрапка у складному реченні

Двокрапка у складному реченні

Двокрапка у складному реченні

Тире у складному реченні

Тире у складному реченні

Тире у складному реченні

Розділові знаки при прямій мові, цитатах, діалозі

Розділові знаки при прямій мові, цитатах, діалозі

Розділові знаки при прямій мові, цитатах, діалозі

Систематизація й узагальнення

Систематизація й узагальнення

Систематизація й узагальнення

Стилістичні особливості слів іншомовного походження

Стилістичні особливості слів іншомовного походження

Стилістичні особливості слів іншомовного походження

Книжна й розмовна лексика

Книжна й розмовна лексика

Книжна й розмовна лексика

Оцінна лексика. Неологізми та застаріла лексика

Оцінна лексика. Неологізми та застаріла лексика

Оцінна лексика. Неологізми та застаріла лексика

Стилістичне забарвлення та виражальні можливості фразеологізмів

Стилістичне забарвлення та виражальні можливості фразеологізмів

Стилістичне забарвлення та виражальні можливості фразеологізмів

Стилістичні особливості засобів словотвору

Стилістичні особливості засобів словотвору

Стилістичні особливості засобів словотвору

Стилістичні особливості частин мови. Частина 1

Стилістичні особливості частин мови. Частина 1

Стилістичні особливості частин мови. Частина 1

Стилістичні особливості частин мови. Частина 2

Стилістичні особливості частин мови. Частина 2

Стилістичні особливості частин мови. Частина 2

Функціональні стилі сучасної української мови

Функціональні стилі сучасної української мови

Функціональні стилі сучасної української мови

Вимоги до вживання синтаксичних одиниць у різних стилях

Вимоги до вживання синтаксичних одиниць у різних стилях

Вимоги до вживання синтаксичних одиниць у різних стилях

Оцінювальні жанри (похвала, осуд, рецензія, характеристика)

Оцінювальні жанри (похвала, осуд, рецензія, характеристика)

Оцінювальні жанри (похвала, осуд, рецензія, характеристика)

Написання рецензії на прочитану книгу сучасного письменника

Написання рецензії на прочитану книгу сучасного письменника

Написання рецензії на прочитану книгу сучасного письменника

Інформаційні жанри (представлення, пояснення, інструкція, повідомлення)

Інформаційні жанри (представлення, пояснення, інструкція, повідомлення)

Інформаційні жанри (представлення, пояснення, інструкція, повідомлення)

Діалогічні жанри (бесіда, телефонна розмова)

Діалогічні жанри (бесіда, телефонна розмова)

Діалогічні жанри (бесіда, телефонна розмова)

Діалогічні жанри (листування)

Діалогічні жанри (листування)

Діалогічні жанри (листування)

Правила етикету електронного листування

Правила етикету електронного листування

Правила етикету електронного листування

Етикетні жанри (привітання, вибачення)

Етикетні жанри (привітання, вибачення)

Етикетні жанри (привітання, вибачення)

Написання текстів різних жанрів

Написання текстів різних жанрів

Написання текстів різних жанрів

Удосконалення підготовлених текстів

Удосконалення підготовлених текстів

Удосконалення підготовлених текстів

Повторення й узагальнення вивченого з лексикології, фразеології

Повторення й узагальнення вивченого з лексикології, фразеології

Повторення й узагальнення вивченого з лексикології, фразеології

Повторення й узагальнення вивченого з орфографії

Повторення й узагальнення вивченого з орфографії

Повторення й узагальнення вивченого з орфографії

Повторення й узагальнення вивченого з морфології та орфографії

Повторення й узагальнення вивченого з морфології та орфографії

Повторення й узагальнення вивченого з морфології та орфографії

Повторення й узагальнення вивченого із синтаксису і пунктуації

Повторення й узагальнення вивченого із синтаксису і пунктуації

Повторення й узагальнення вивченого із синтаксису і пунктуації

2020Школа онлайн, Пізнавальні, Освіта, Україна
Full HD571 хвилина
Всеукраїнська школа онлайн – спільний проєкт Офісу Президента України, Міністерства освіти та науки, Комітет ВРУ з питань освіти, науки та інновацій і громадської спілки «Освіторія» та Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).
Доступно на пристроях
iOS
Android
Smart TV
Приставки
Переклад
Українська
Контент, наданий MEGOGO

Відносно контенту (аудіовізуальні, музичні твори, фонограми, відеограми, графічні, текстові та інші матеріали), який містить маркування «Контент, наданий MEGOGO», послуги з доступу Абоненту до вказаного контенту надаються Товариством з обмеженою відповідальністю «Мегого» (Код ЄДРПОУ: 38347009, місцезнаходження: 04080, Україна, м. Київ, вул. Новокостянтинівська, буд. 18 В).

Дивіться також

youtv - українське телебачення, як ти любиш

Спробуй усі переваги користування сучасним українським телебаченням онлайн!

Пізнавально

Пізнавально

370+ телеканалів на будь-який смак: топові, національні, преміум, фільмові, спортивні, розважальні, дитячі. Улюблені шоу, прем'єри, фільми, спорт - дивись онлайн!

Просто

Просто

Завантажуй додаток ОТТ ТБ youtv безкоштовно та отримай перегляд контенту з простим дружелюбним інтерфейсом. Дивись онлайн тб безкоштовно і в обраних платних пакетах.

Вигідно

Вигідно

Інтерактивне ОТТ телебачення за вигідною пропозицією: завантажуй додаток та використовуй одну оплату на 5 пристроях.

Зручно

Зручно

Перегляд улюблених телеканалів на смартфонах, планшетах, ноутбуках, ПК, Android медіаплеєрах, Smart TV будь-де, де є інтернет-покриття.

Зручні додатки

Один додаток онлайн тб youtv працює на пристроях з різними операційними системами: Android, iOS, Windows, MacOS, Android TV, Tizen OS (Samsung Smart TV), WebOS (Smart TV LG).

Сучасні додатки youtv для різних пристроїв.