5 клас. Українська мова
Урок 1. Позначення звуків мовлення на письмі. Алфавіт (абетка, азбука).

Урок 1. Позначення звуків мовлення на письмі. Алфавіт (абетка, азбука).

Урок 1. Позначення звуків мовлення на письмі. Алфавіт (абетка, азбука).

Урок 2. Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв я, ю, є, ї та щ.

Урок 2. Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв я, ю, є, ї та щ.

Урок 2. Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв я, ю, є, ї та щ.

Урок 3. Склад. Наголос. Орфоепічний словник і словник наголосів.

Урок 3. Склад. Наголос. Орфоепічний словник і словник наголосів.

Урок 3. Склад. Наголос. Орфоепічний словник і словник наголосів.

Урок 4. Орфоепічна помилка (практично).

Урок 4. Орфоепічна помилка (практично).

Урок 4. Орфоепічна помилка (практично).

Урок 5. Вимова наголошених і ненаголошених голосних. Ненаголошені голосні [е], [и], [о] в коренях слів.

Урок 5. Вимова наголошених і ненаголошених голосних. Ненаголошені голосні [е], [и], [о] в коренях слів.

Урок 5. Вимова наголошених і ненаголошених голосних. Ненаголошені голосні [е], [и], [о] в коренях слів.

Урок 6. Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом.

Урок 6. Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом.

Урок 6. Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом.

Урок 7. Позначення на письмі ненаголошених голосних [е], [и] та [о] перед складом з наголошеним [у] в коренях слів.

Урок 7. Позначення на письмі ненаголошених голосних [е], [и] та [о] перед складом з наголошеним [у] в коренях слів.

Урок 7. Позначення на письмі ненаголошених голосних [е], [и] та [о] перед складом з наголошеним [у] в коренях слів.

Урок 8. Особливості будови розповіді та елементарного роздуму.

Урок 8. Особливості будови розповіді та елементарного роздуму.

Урок 8. Особливості будови розповіді та елементарного роздуму.

Урок 9. Орфографічний словник. Орфограма. Орфографічна помилка, її умовне позначення.

Урок 9. Орфографічний словник. Орфограма. Орфографічна помилка, її умовне позначення.

Урок 9. Орфографічний словник. Орфограма. Орфографічна помилка, її умовне позначення.

Урок 10. Вимова приголосних звуків. Уподібнення приголосних звуків.

Урок 10. Вимова приголосних звуків. Уподібнення приголосних звуків.

Урок 10. Вимова приголосних звуків. Уподібнення приголосних звуків.

Урок 11. Вимова й правопис префіксів з-, с-, роз-, без-.

Урок 11. Вимова й правопис префіксів з-, с-, роз-, без-.

Урок 11. Вимова й правопис префіксів з-, с-, роз-, без-.

Урок 12. Спрощення в групах приголосних

Урок 12. Спрощення в групах приголосних

Урок 12. Спрощення в групах приголосних

Урок 13. Основні випадки чергування у – в, і – й, з – із – зі

Урок 13. Основні випадки чергування у – в, і – й, з – із – зі

Урок 13. Основні випадки чергування у – в, і – й, з – із – зі

Урок 14. Основні правила переносу.

Урок 14. Основні правила переносу.

Урок 14. Основні правила переносу.

Урок 15. Правила вживання знака м’якшення

Урок 15. Правила вживання знака м’якшення

Урок 15. Правила вживання знака м’якшення

Урок 16. Правила вживання апострофа.

Урок 16. Правила вживання апострофа.

Урок 16. Правила вживання апострофа.

Урок 1. Найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних звуків. Чергування атика[о] – [а], [е] – [і], [е] – [и], [о], [е] з [і]

Урок 1. Найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних звуків. Чергування атика[о] – [а], [е] – [і], [е] – [и], [о], [е] з [і]

Урок 1. Найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних звуків. Чергування атика[о] – [а], [е] – [і], [е] – [и], [о], [е] з [і]

Урок 2. Чергування [и] – [і] після [ж], [ч], [ш], [шч] та [г], [к], [х] у коренях слів

Урок 2. Чергування [и] – [і] після [ж], [ч], [ш], [шч] та [г], [к], [х] у коренях слів

Урок 2. Чергування [и] – [і] після [ж], [ч], [ш], [шч] та [г], [к], [х] у коренях слів

Урок 3. Чергування [г], [к], [х] – [ж], [ч], [ш] – [з?], [ц?], [с?]

Урок 3. Чергування [г], [к], [х] – [ж], [ч], [ш] – [з?], [ц?], [с?]

Урок 3. Чергування [г], [к], [х] – [ж], [ч], [ш] – [з?], [ц?], [с?]

Урок 4. Узагальнення й систематизація вивченого з теми «Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія»

Урок 4. Узагальнення й систематизація вивченого з теми «Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія»

Урок 4. Узагальнення й систематизація вивченого з теми «Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія»

Урок 5. Словосполучення. Відмінність словосполучення від слова й речення. Головне й залежне слово в словосполученні

Урок 5. Словосполучення. Відмінність словосполучення від слова й речення. Головне й залежне слово в словосполученні

Урок 5. Словосполучення. Відмінність словосполучення від слова й речення. Головне й залежне слово в словосполученні

Урок 6. Речення, його граматична основа (підмет і присудок)

Урок 6. Речення, його граматична основа (підмет і присудок)

Урок 6. Речення, його граматична основа (підмет і присудок)

Урок 7. Речення з одним головним членом

Урок 7. Речення з одним головним членом

Урок 7. Речення з одним головним членом

Урок 8. Види речень за метою висловлювання, емоційним забарвленням: окличні й неокличні

Урок 8. Види речень за метою висловлювання, емоційним забарвленням: окличні й неокличні

Урок 8. Види речень за метою висловлювання, емоційним забарвленням: окличні й неокличні

Урок 9. Пунктуаційна помилка та її умовне позначення

Урок 9. Пунктуаційна помилка та її умовне позначення

Урок 9. Пунктуаційна помилка та її умовне позначення

Урок 10. Другорядні члени речення. Додаток

Урок 10. Другорядні члени речення. Додаток

Урок 10. Другорядні члени речення. Додаток

Урок 11. Другорядні члени речення. Означення

Урок 11. Другорядні члени речення. Означення

Урок 11. Другорядні члени речення. Означення

Урок 12. Другорядні члени речення. Обставина

Урок 12. Другорядні члени речення. Обставина

Урок 12. Другорядні члени речення. Обставина

Урок 13. Речення з однорідними членами (без сполучників та зі сполучниками а, але, і)

Урок 13. Речення з однорідними членами (без сполучників та зі сполучниками а, але, і)

Урок 13. Речення з однорідними членами (без сполучників та зі сполучниками а, але, і)

Урок 14. Кома між однорідними членами

Урок 14. Кома між однорідними членами

Урок 14. Кома між однорідними членами

Урок 15. Узагальнювальне слово при однорідних членах речення. Двокрапка й тире при узагальнювальних словах у реченнях з однорідними членами

Урок 15. Узагальнювальне слово при однорідних членах речення. Двокрапка й тире при узагальнювальних словах у реченнях з однорідними членами

Урок 15. Узагальнювальне слово при однорідних членах речення. Двокрапка й тире при узагальнювальних словах у реченнях з однорідними членами

Урок 16. Розділові при однорідних членах речення. Тренувальні вправи

Урок 16. Розділові при однорідних членах речення. Тренувальні вправи

Урок 16. Розділові при однорідних членах речення. Тренувальні вправи

Урок 17. Звертання. Непоширені й поширені звертання

Урок 17. Звертання. Непоширені й поширені звертання

Урок 17. Звертання. Непоширені й поширені звертання

Урок 18. Розділові знаки при звертанні

Урок 18. Розділові знаки при звертанні

Урок 18. Розділові знаки при звертанні

Урок 19. Ознайомлення з найбільш уживаними вставними словами

Урок 19. Ознайомлення з найбільш уживаними вставними словами

Урок 19. Ознайомлення з найбільш уживаними вставними словами

Урок 20. Виділення вставних слів на письмі комами

Урок 20. Виділення вставних слів на письмі комами

Урок 20. Виділення вставних слів на письмі комами

2020Школа онлайн, Пізнавальні, Освіта, Україна
Full HD261 хвилина
Всеукраїнська школа онлайн – спільний проєкт Офісу Президента України, Міністерства освіти та науки, Комітет ВРУ з питань освіти, науки та інновацій і громадської спілки «Освіторія» та Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).
Доступно на пристроях
iOS
Android
Smart TV
Приставки
Переклад
Українська
Контент, наданий MEGOGO

Відносно контенту (аудіовізуальні, музичні твори, фонограми, відеограми, графічні, текстові та інші матеріали), який містить маркування «Контент, наданий MEGOGO», послуги з доступу Абоненту до вказаного контенту надаються Товариством з обмеженою відповідальністю «Мегого» (Код ЄДРПОУ: 38347009, місцезнаходження: 04080, Україна, м. Київ, вул. Новокостянтинівська, буд. 18 В).

Дивіться також

2 клас. Українська мова

2 клас. Українська мова

2 клас. Наука

2 клас. Наука

2 клас. Мистецтво

2 клас. Мистецтво

3 клас. Наука

3 клас. Наука

4 клас. Наука

4 клас. Наука

5 клас. Англійська мова

5 клас. Англійська мова

5 клас. Українська мова

5 клас. Українська мова

6 клас. Англійська мова

6 клас. Англійська мова

6 клас. Математика

6 клас. Математика

7 клас. Біологія

7 клас. Біологія

7 клас. Фізика

7 клас. Фізика

8 клас. Біологія

8 клас. Біологія

8 клас. Англійська мова

8 клас. Англійська мова

8 клас. Українська мова

8 клас. Українська мова

9 клас. Географія

9 клас. Географія

9 клас. Історія України

9 клас. Історія України

9 клас. Фізика

9 клас. Фізика

9 клас. Українська мова

9 клас. Українська мова

10 клас. Англійська мова

10 клас. Англійська мова

10 клас. Географія

10 клас. Географія

10 клас. Геометрія

10 клас. Геометрія

10 клас. Українська мова

10 клас. Українська мова

11 клас. Хімія

11 клас. Хімія

11 клас. Українська мова

11 клас. Українська мова

3-6 років: грамота

3-6 років: грамота

6-9 років: математика

6-9 років: математика

Руханки

Руханки

youtv - українське телебачення, як ти любиш

Спробуй усі переваги користування сучасним українським телебаченням онлайн!

Пізнавально

Пізнавально

370+ телеканалів на будь-який смак: топові, національні, преміум, фільмові, спортивні, розважальні, дитячі. Улюблені шоу, прем'єри, фільми, спорт - дивись онлайн!

Просто

Просто

Завантажуй додаток ОТТ ТБ youtv безкоштовно та отримай перегляд контенту з простим дружелюбним інтерфейсом. Дивись онлайн тб безкоштовно і в обраних платних пакетах.

Вигідно

Вигідно

Інтерактивне ОТТ телебачення за вигідною пропозицією: завантажуй додаток та використовуй одну оплату на 5 пристроях.

Зручно

Зручно

Перегляд улюблених телеканалів на смартфонах, планшетах, ноутбуках, ПК, Android медіаплеєрах, Smart TV будь-де, де є інтернет-покриття.

Зручні додатки

Один додаток онлайн тб youtv працює на пристроях з різними операційними системами: Android, iOS, Windows, MacOS, Android TV, Tizen OS (Samsung Smart TV), WebOS (Smart TV LG).

Сучасні додатки youtv для різних пристроїв.